Klavir

Tečaj klavira je jedina poduka koju nije moguće pohađati kao skupnu već isključivo kao pojedinačnu nastavu. Nastavni plan i program prema kojemu se obavlja nastava, umnogome je sukladan programu glazbenih škola. To se u prvom redu odnosi na izbor literature, etide, tehničke vježbe, ljestvice i sl.
Nakon kraćeg uvodnog tečaja pristupa se obradi i svladavanju osnovnih termina specifičnih za odabrani instrument, literaturu, osnovne oznake i gradivo.

Klavirska tehnika, notna pismenost u G i F ključu, položaj ruku, prstomet, sjedenje kao i pravilno držanje tijela, samo su dio elemenata na kojima se doista intenzivno inzistira kako bi se već na samom početku učenja postavila zdrava osnova za daljnje, naprednije bavljenje klavirom, a to već spada u napredni tečaj koji mogu pohađati svi koji žele usavršiti tehniku i ozbiljnije se posvetiti glazbi.

Upiši se