Gitara

Klasična, akustična, možda električna ili bas gitara, … dvanaestica ili pak … “trinaestica” (?). Poprilična gužva u svijetu gitare više je nego očita. No, pravo je pitanje koju gitaru nabaviti za početak sviranja? Odgovor ćete pronaći već na prvom satu tečaja gitare.

Iako svaka vrsta gitare ima mnoštvo posebnosti u odnosu na ostale tipove gitara, sve one ipak imaju i dosta sličnosti. Upravo zbog te činjenice, tijekom uvodnoga tečaja, gdje se otkrivaju neke osnove samoga instrumenta koje su primjenjive na većinu gitara, radi se i na označavanju pozicija, prstometa, kao i na pravilnom držanju, sjedenju i sl.

Uvod se, dakle, temelji na klasičnom pristupu gdje je jedno od osnovnih načela notna pismenost. Usporedo s klasičnim notnim opismenjavanjem, u nastavku tečaja radi se i na označavanju akorda, tabulatura, harmonije na gitari i svega ostalog što će Vam koristiti u vašem daljnjem bavljenju glazbom.

I na kraju, ključ za uspjeh na bilo kojoj vrsti gitare je redovito vježbanje, a upravo je to zajedničko svim gitarama na svijetu, … treba redovito vježbati, … i to je sve.

Upiši se