Električna gitara

Svaki polaznik koji je već svladao osnove klasične gitare i notno je pismen, može se prijaviti na tečaj električne gitare, u sklopu tečajeva glazbene radionice Ars nova. To, naravno, nije uvjet za upis na tečaj električne gitare. Upisati se može svatko tko želi i tko već ima električnu gitaru na kojoj će uvježbavati ono gradivo koje se na satu obrađuje.

Na tečaju se, osim osnova glazbene teorije, obrađuju i tehnike sviranja prstima i trzalicom, kao i tehničke karakteristike instrumenta, pojačala, kablova i sl. Velika se pozornost posvećuje karakteristikama i vrstama gitarskih efekata, pedala i procesora te njihova pravilna primjena. Neobično je važno i korisno svim mladim gitaristima, kako početnicima , tako i svima ostalima, na satu gitare pojasniti osnove “skidanja” skladbi, ritmova, sola i sl. Kako bi se gradivo obrađeno na satu, što je prije moguće primjenilo i u praksi, a samim tim se stekla i poptrebna rutina, svaki polaznik za zadaću dobiva konkretne zadatke koje mora za slijedeći sat pripremiti, koristeći upute koje je dobio na satu.

Nadalje, bez tehničkih vježbi, ljestvica i poznavanja harmonije na gitari, teško se može zamisliti uspješnoga gitaristu. I ne zaboravite, upornost se isplati.

Upiši se